Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste.

REKISTERINPITÄJÄ
24 Rental Network Oy
Y-tunnus 2430020-0
PL 14
33721  Tampere

REKISTERIN HOITAJA
Matti Hänninen
security@24rent.fi

REKISTERIN NIMI
24Go -asiakasrekisteri

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Rekisterin käyttötarkoitus on 24Go-palvelun asiakasrekisterin ylläpitäminen, asiakassuhteen hoitaminen ja kehittäminen, palvelun toteuttaminen, asiakastapahtumien varmentaminen ja valvominen, asiakaspalvelun ja liiketoiminnan kehittäminen, markkinointi, analysointi ja tilastointi, mielipide- ja markkinatutkimukset sekä muut vastaavat käyttötarkoitukset. Henkilötietoja voidaan myös käsitellä 24 Rental Network Oy -konserniin kuuluvissa muissa suomalaisisissa yhtiöissä henkilötietolain mukaisesti.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT
Henkilörekisteri sisältää seuraavat tiedot:
Henkilön etu- ja sukunimi, henkilön syntymäaika ja erillistapauksissa loppuosa, postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, ajokorttiluokka, asiakkaan varauksen tiedot, asiakkaan vuokraaman ajoneuvon reaaliaikaiset telematiikkatiedot, asiakkaan tietokoneen IP-osoite, rekisteröitymistiedot (kuten käyttäjätunnus, nimimerkki, salasana ja muu mahdollinen yksilöivä tunnus), asiakassuhdetta koskevat tiedot (kuten laskutus- ja maksutiedot, tuote- ja tilaustiedot, asiakaspalautteet ja yhteydenotot, arvonta- ja kilpailuvastaustiedot sekä peruutustiedot, viestinnän toteuttamiseen liittyvät tiedot sekä palveluiden käyttöä koskevat tiedot, kuten selailu- ja hakutiedot, nauhoitetut asiakaspalvelupuhelut), asiakkaan mahdollisesti antamat profilointi- ja kiinnostustiedot, mahdolliset luvat ja suostumukset, mahdolliset tarjonnanestotiedot sekä, mahdolliset muut asiakkaan suostumuksella kerätyt tiedot.

TIETOJEN LUOVUTUS JA NIIDEN SUOJAUS
Henkilörekisterin tiedot ovat 24Go -palvelun sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle ilman asiakkaalta erikseen kysyttyä lupaa. Rekisterin sisältävän järjestelmän käyttöön ovat oikeutettuja vain ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus käsitellä asiakastietoja. Kullakin käyttäjällä on oma käyttäjätunnus ja salasana järjestelmään. Tiedot kerätään tietokantoihin, jotka ovat palomuurein, salasanoin ja muilla teknisillä keinoilla suojattuja. Tietokannat ja niiden varmuuskopiot sijaitsevat lukituissa tiloissa ja tietoihin pääsevät käsiksi ne työntekijät, joilla työnsä puolesta on oikeus siihen.
Kuluttajalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisterin pitäjään. Rekisteröityneen henkilötiedot poistetaan ja hävitetään hänen pyynnöstään.

Tietosuojalauseke
24 Rental Network Oy sekä sen tytäryhtiöt (”24Rent”, ”24Go” ja ”go now!”) ovat sitoutuneet suojaamaan palveluidensa käyttäjien yksityisyyttä henkilötietolain (523/1999), sähköisen viestinnän tietosuojalain (516/2004) sekä muun soveltuvan lainsäädännön mukaisesti.
Käyttäjä hyväksyy tämän tietosuojalausekkeen ehdot käyttämällä palvelujamme.

1. Millaisia henkilötietoja minusta kerätään?
Keräämme käyttäjästä rekisteriselosteessa kuvattuja, henkilötietojen käsittelytarkoituksen kannalta tarpeellisia, tietoja, kuten esimerkiksi käyttäjän nimen, yhteystiedot, asiakaspalaute- tai tilaustiedot, suoramarkkinointilupiin tai -kieltoihin liittyvät tiedot sekä muut käyttäjän antamat tiedot, kuten valokuvat ajo-oikeuden varmentamista varten.

2. Mistä lähteistä henkilötietoni kerätään?
Pääasiallisesti henkilötiedot kerätään käyttäjältä itseltään asiakkuuden aikana tai myöhemmin rekisteröitymisen yhteydessä. Jäljempänä kuvattujen tekniikoiden avulla voimme myös kerätä tietoa siitä, miten käyttäjä käyttää palveluitamme.

3. Mihin tarkoitukseen henkilötietojani kerätään?
Tallennamme käyttäjän henkilötiedot asiakas- tai markkinointirekistereihimme ja käsittelemme henkilötietoja vain palvelun rekisteriselosteessa määriteltyihin käyttötarkoituksiin. Käsittelemme henkilötietoja pääasiallisesti asiakassuhteen hoitamiseksi, palveluidemme toteuttamiseksi, liiketoiminnan kehittämiseksi, markkinointiin, segmentointiin sekä muihin vastaaviin kunkin palvelun rekisteriselosteessa kuvattuihin tarkoituksiin.

4. Kuka käsittelee henkilötietojani ja mihin tietojani luovutetaan?
24 Rental Network Oy voi käsitellä henkilötietoja kulloinkin voimassaolevan henkilötietolain mukaisesti. Voimme ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään henkilötietolain mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti. Emme pääsääntöisesti luovuta tai siirrä tietoja EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

5. Miten henkilötietoni suojataan?
Käytämme tarpeellisia teknisiä ja organisatorisia tietoturvakeinoja henkilötietojen suojaamiseksi oikeudetonta pääsyä, luovuttamista, hävittämistä tai muuta oikeudetonta käsittelyä vastaan.

6. Käytetäänkö sivustoilla evästeitä ja mitä ne ovat?
Voimme kerätä käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja evästeiden (”cookies”) ja muiden vastaavien tekniikoiden, kuten selaimen paikallisen tietovaraston, avulla. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka selain tallentaa käyttäjän päätelaitteelle. Evästeet sisältävät usein nimettömän, yksilöllisen tunnisteen, jonka avulla voimme tunnistaa ja laskea sivustollamme vierailevat selaimet. Evästeiden avulla voimme lisäksi kerätä tietoja siitä, miten ja milloin palvelujamme käytetään: esimerkiksi miltä sivulta käyttäjä on siirtynyt palveluun, milloin ja mitä www-sivujamme käyttäjä on selannut, mitä selainta käyttäjä käyttää, mikä on käyttäjän näytön resoluutio ja käyttöjärjestelmä sekä mikä on käyttäjän päätelaitteen IP-osoite ja mahdollinen sarjanumero. Evästeet eivät liiku verkossa itsekseen, vaan ne asetetaan käyttäjän päätelaitteelle ainoastaan käyttäjän kutsuman sivuston mukana. Vain evästeen lähettänyt palvelin voi myöhemmin lukea ja käyttää evästettä. Evästeet tai muut tekniikat eivät vahingoita käyttäjän päätelaitetta tai tiedostoja, eikä evästeitä voi käyttää ohjelmien käyttämiseen tai virusten levittämiseen. Käyttäjää ei voida tunnistaa pelkkien evästeiden tai muiden tekniikoiden avulla, eikä sivustomme voi tietää esimerkiksi käyttäjän sähköpostiosoitetta, ellei käyttäjä itse ole sitä antanut. Yksityisyydensuojaa koskeva lainsäädäntö ja palvelun rekisteriseloste huomioon ottaen voidaan evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden avulla saatua tietoa liittää käyttäjältä mahdollisesti muussa yhteydessä saatuihin tietoihin.

7. Mihin tarkoitukseen evästeitä käytetään?
Evästeiden ja muiden vastaavien tekniikoiden käytön tarkoituksena on analysoida ja kehittää palvelujamme edelleen käyttäjiä paremmin palveleviksi. Lisäksi voimme hyödyntää evästeitä ja muita vastaavia tekniikoita palveluidemme kävijämäärien tilastollisessa seurannassa sekä mitataksemme mainonnan tehoa. Voimme kerätä esimerkiksi tietoa markkinointisähköposteista ja uutiskirjeistä selvittääksemme, onko viestit avattu ja onko niiden perusteella tehty toimenpiteitä, kuten siirrytty verkkokauppaan. Sivustojemme käytettävyyden parantamiseksi voimme tehdä lyhytkestoisia tutkimuksia, joissa voimme tallentaa myös tiedon käyttäjän hiiren liikkeestä ja klikeistä tietyllä sivulla.

8. Onko mahdollista, että joku muu taho kerää tietoja verkkovierailustani tällä sivustolla?
Kolmansilla osapuolilla tarkoitetaan 24 Rental Network Oy:n ulkopuolisia tahoja, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden tarjoajia. Nämä ns. kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä käyttäjän päätelaitteelle käyttäjän vieraillessa palveluissamme esimerkiksi tilastoidakseen eri sivustojen kävijämääriä. Pyrimme sopimusjärjestelyin takaamaan, että nämä kolmannet osapuolet noudattavat kulloinkin voimassaolevaa lainsäädäntöä sekä alan itsesääntelyohjeistuksia. Palveluissamme voi olla käytössä ns. yhteisöliitännäisiä, kuten Facebookin tykkää-painike. Esimerkiksi Facebookin yhteisöliitännäisten painikkeet saattavat näkyä osassa palveluitamme, mutta niiden sisältö tulee suoraan Facebookista. Kun kävijä vierailee palvelussamme, Facebookin yhteisöliitännäinen tunnistaa, että käyttäjä on kirjautuneena Facebookiin, ja tällöin sivu näyttää räätälöidyn sisällön liitännäisessä, ikään kuin käyttäjä olisi sivustolla Facebook.com. Jos käyttäjä ei ole kirjautunut Facebookiin, yhteisöliitännäiset eivät näytä räätälöityä sisältöä. Facebook voi kerätä tietoa kävijän vierailusta kulloinkin voimassaolevien yksityisyydensuojaa koskevien ehtojensa mukaisesti. Facebook ei luovuta keräämiään tietoja 24 Rental Network Oy:lle, ellei käyttäjä ole antanut tähän nimenomaista suostumustaan. Käyttäjä voi tutustua Facebookin yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin täällä https://www.facebook.com/about/privacy/ Palvelumme voivat myös sisältää linkkejä muihin sivustoihin, mutta emme vastaa näiden sivustojen yksityisyydensuojakäytännöistä tai sisällöistä. Suosittelemme tutustumaan jokaisen sivuston yksityisyydensuojaa koskeviin ehtoihin.

9. Mitä yksityisyydensuojaehtoja sovelletaan käyttäessäni mobiili- tai tablettisovelluksia?
Mobiili- tai tablettisovelluksiimme, jotka on saatettu käyttäjän saataville esimerkiksi Applen App Storen, Nokian Storen, Googlen Playn tai Windows Phone Marketplacen kautta, sovelletaan tämän tietosuojalausekkeen lisäksi myös kyseisen palveluntarjoajan ehtoja.

10. Lähettääkö lataamani sovellus tai käyttämäni päätelaite tietoja teille?
Mobiili- tai tablettisovelluksemme, jotka käyttäjä on ladannut, lähettävät meille nimettömiä käyttötietoja, joita hyödynnetään sovelluksen parantamiseksi, väärinkäytösten havaitsemiseksi, kävijämäärien, sivulatausten laskemiseksi, liiketoiminnan kehittämiseen sekä muihin perusteltuihin käyttötarkoituksiin. Käyttötietojen yksilöivä laitetunniste salataan ennen lähetystä. Keräämme käyttäjän päätelaitetta koskevia tietoja tämän tietosuojalausekkeen kohdassa 6 kuvatuin tavoin. Lisäksi käyttäjän päätelaitteen sijaintitietoja voidaan käyttää sijaintiperusteisten palveluiden tarjoamiseksi, edellyttäen, että käyttäjä on antanut sijaintitietojen hyödyntämiseen nimenomaisen suostumuksensa tai mikäli sijaintitiedot on tehty anonyymeiksi. Sijaintitiedot määritetään käytettävissä olevien paikannusmenetelmien, kuten päätelaitteen lähettämien koordinaattien perusteella. Ellei käyttäjä ole antanut suostumustaan sijaintitietojen hyödyntämiseen, sijaintitietoja ei tallenneta, eikä niitä voida sellaisenaan tai muihin tietoihin liitettynä yhdistää käyttäjään. Käyttäjä voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa.

11. Millaisia vaikutusmahdollisuuksia minulla on?

a. Tietojen tarkastaminen
Käyttäjällä on oikeus tarkastaa asiakasrekisterissämme olevat itseään koskevat tiedot. Käyttäjän pyynnöstä oikaisemme, poistamme tai täydennämme käsittelyn tarkoituksen kannalta virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet henkilötiedot. Käyttäjä voi päivittää ja/tai tarkastaa henkilötietonsa ottamalla yhteyttä palvelun rekisteriselosteessa mainittuun asiakaspalveluumme.

b. Evästeiden ja muiden tekniikoiden estäminen
Käyttäjällä on mahdollisuus estää evästeiden käyttö muuttamalla selaimensa asetuksia. Evästeiden käytön estäminen sekä evästeiden poistaminen saattavat vaikuttaa palveluidemme toiminnallisuuteen.

12. Voidaanko tätä tietosuojalauseketta muuttaa?
Kehitämme palvelujamme jatkuvasti ja pidätämme itsellämme oikeuden muuttaa tätä tietosuojalauseketta ilmoittamalla siitä palveluissamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muuttumiseen. Suosittelemme tutustumaan tietosuojalausekkeen sisältöön säännöllisesti.

13. Mihin voin ottaa yhteyttä?
Pyydämme ensisijaisesti ottamaan yhteyttä sähköpostilla security@24rent.fi. Käyttäjä voi lähettää tähän tietosuojalausekkeeseen liittyvät tiedustelut sekä mahdolliset mainonnan kohdentamiseen liittyvät reklamaatiot myös osoitteeseen:

24 Rental Network Oy
Tietosuoja
PL 14
33721  Tampere