Palveluhinnasto

Tässä 24 Rental Network Oy:n palveluhinnastossa on tietoa asiakkailta veloitettavista maksuista, joilla katetaan asiakkaan toiminnasta aiheutuvia kustannuksia. Tämä hinnasto on päivitetty 16.11.2018 ja se korvaa siihen saakka voimassa olleen hinnaston.

Kadonneista tavaroista veloitettavat maksut

Dokumentti (ohje, poikkeamalista, tms.): 25 €
Ohjaamon harja: 20 €
Muut kadonneet tavarat: alkuperäisen merkkiedustajan hinnaston mukaan

Rikkeistä veloitettavat maksut

Ajoneuvon lukitseminen avaimilla varauksen lopuksi: 100 € + seisonta-aika (maks. 7 vrk)
Ajoneuvon luovuttaminen luvatta kolmannen osapuolen käyttöön: 400 €
Ajoneuvon luvaton maastavienti: 500 € + 60 €/vrk
Ajoneuvon palauttaminen ohjeistuksesta poiketen: 100 €
Ajoneuvon palauttaminen ovet avoinna: 100 €
Ajoneuvon tankkaamatta jättäminen, jos tankissa on alle
1/4 polttoainetta jäljellä: 50 € + tankattu polttoaine
Ilmoittamattoman vaurion selvittelykulut: 100 €/t, min. 2 t
Liikennerikkomuksen käsittelymaksu: 30 €
Petokseen liittyvien asioiden selvittely: 100 €/t
Pysäköinti liikennesääntöjen/ohjeistuksen vastaisesti (siirto tarkistuksen yhteydessä): 30 €
Pysäköinti liikennesääntöjen vastaisesti (päivystyssiirto): 100 €
Pysäköintivirhemaksujen käsittely: 50 €
Tupakointi autossa: 200 €
Valojen päälle jättäminen: 100 €

Vahingoista veloitettavat maksut

Vaurio- ja vahinkohinnaston mukaan (https://24go.fi/vaurio_ja_vahinkohinnasto/)

Vahingonkorvaustapauksissa veloitettavat maksut

Kaikki vahingonkorvaustapauksiin liittyvät maksut veloitetaan asiakkaalta täysimääräisinä. Tällaisia ovat muun muassa ajoneuvon luovuttaminen luvatta kolmannen osapuolen käyttöön, petos, vahingoista ilmoittamatta jättäminen sekä vuokrausehtojen räikeä rikkominen.

Muut perittävät maksut

Akun tyhjentyminen: 100 €
Löytötavaran käsittely ja säilytys (maks. 14 vrk): 25 €
Pyydettyjen nouto- tai palautuskuvien toimittamatta jättäminen: 150 €
Siivous: 50 € / alkava tunti
Viranomaisavun käyttäminen vuokraajan vuokrausehtojen vastaisen toiminnan vuoksi: 500 €
Viranomaisselvitykset väärinkäytöstapauksissa: 250 € / alkava tunti